Bram Taktor

Individuele behandeling

U kunt bij mij terecht voor behandeling van klachten of problemen op de volgende gebieden:

 • Angstklachten zoals: sociale angst, paniek, faalangst, dwangklachten, veelvuldig piekeren en gevoelens van onzekerheid. 
 • Stemmingsklachten zoals: niet meer kunnen genieten, depressieve gevoelens, voortdurende boosheid of stemmingsschommelingen.
 • Trauma en klachten die samenhangen met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals: seksueel trauma, mishandeling, pestervaringen, ziekte of andere nare ervaringen die je hebt meegemaakt. 
 • Overbelasting en burn-out: dit treed vaak op bij een langdurige overbelasting van de draagkracht door een hoog ervaren draaglast. Het uit zich vaak in aanhoudende fysieke klachten als hoofdpijn, spierspanning, in combinatie met geheugen, aandacht en concentratieproblemen en prikkelbaarheid, angsten of somberheid.  
 • Zelfbeeldproblemen. Dit kan zich uiten in gevoelens van minderwaardigheid, maar ook in bijvoorbeeld perfectionisme
 • Zingevingsproblemen/levensfase problematiek: zoals een gevoel van leegte na het vertrek van kinderen uit huis, wat te doen met pensioen, of in een zelfontwikkelingsproces ondersteuning/richting wensen.

Problematiek waar ik geen passend aanbod voor kan bieden zijn: 

 • Psychotische problematiek
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Eetstoornissen problematiek
 • Crisissituaties, zelfbeschadiging. Met name wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit en het niet goed in staan zijn om zelfstandig de periode van 1-2 weken tussen behandelafspraken door te komen. 
 • Als er een wens is tot een op persoonlijkheidsproblematiek gerichte behandeling
 • Psychodiagnostiek van ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of AD(H)D, of persoonlijkheid
 • Een door de rechter opgelegde behandeling. Soms is een behandeling een advies of een voorwaarde bij een straf die door de rechter is opgelegd. Deze vorm van behandeling wordt ook wel een forensisch psychiatrische behandeling genoemd.