Bram Taktor

Supervisie

Het is mogelijk om bij mij supervisie te volgen voor: 

  • Systeemtherapeut opleidingstraject van de NVRG
  • Systeem therapeutisch werker opleidingstraject van de NVRG
  • Kort(er)durend behandelen binnen de GZ-opleiding 
  • Kort(er)durend behandelen of systeemtherapie vanuit persoonlijke ontwikkeling

De supervisies kunnen zowel individueel als in een groep (van maximaal 3 supervisanten) worden gevolgd. Een individuele supervisie duurt 45 tot 60 minuten per sessie. Voor groepssupervisie is dit 90 minuten.

Om een goed beeld te krijgen van wat ik kan bieden, hoe ik werk en hoe een supervisie traject er uit kan zien binnen een NVRG traject wil ik u verzoeken mijn visiedocument door te lezen voor aanmelding. Het geeft een indruk van mijn visie, werkwijze en verwachtingen binnen een dergelijke supervisie traject.