Bram Taktor

Behandelvisie

Behandelvisie. Wat vind ik belangrijk als ik u ga helpen?
Centraal voor mij in een behandeling staat samenwerking. Het samen kijken en puzzelen naar wat voor u helpt tegen de klachten of bij de verandering die u wil. Dit vraagt een onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en een actieve houding van beiden. Een behandeling is voor mij altijd maatwerk. Er zijn verschillende theorieën aan de hand waarvan je als psycholoog een behandeling vorm kan geven. De effectiviteit van de afzonderlijke methoden is nagenoeg gelijk aan elkaar, wat het verschil maakt is bij welke persoon je wat toepast. Oftewel een goede afstemming tussen methode en persoon; maatwerk. Binnen mijn werk richt ik me op het vinden van de meest ideale afstemming, tegelijkertijd ook in de samenwerking steeds uw feedback vragen en die te gebruiken om de behandelinterventies verder aan te scherpen. Vanuit mijn visie op behandelen helpen we elkaar gedurende een behandeling om zo samen vorm te geven aan de interventies voor het bereiken van een optimaal behandelresultaat.

In de gesprekken breng ik mijn kennis mee, betrokkenheid, humor, creativiteit, een bereidheid om out of the box te werken en een no-nonsense benadering. Wat ik vraag in een behandeling is een zekere openheid om niet alleen te delen wat er in u omgaat, maar ook wat er bij u wel en niet aansluit. Daarnaast is een behandeling niet alleen beperkt tot de gesprekken in de kamer. Juist buiten de praktijk wordt u geconfronteerd met de situaties, omstandigheden of triggers die de problemen/klachten veroorzaken. Om het maximale uit een behandeling te kunnen halen is het belangrijk rekening te houden met dat het inspanningen vraagt in oefenen, situaties aangaan, reflecteren en evalueren naast het voeren van de gesprekken bij mij.

Als we tijdens de intake besluiten dat er voldoende basis is voor een verdere samenwerking, maken we direct drie afspraken. Meestal vinden deze gesprekken dan één keer in de week of één keer per twee weken plaats om een goede start te maken. In bepaalde situaties komt het voor dat na het intakegesprek blijkt, dat het voor de behandeling belangrijk is dat een andere psycholoog beter past bij de behandeling van de hulpvraag. In dat geval kan ik u doorverwijzen of terugverwijzen naar uw verwijzer (meestal uw huisarts).