Bram Taktor

Tarieven & vergoeding

Het zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat niet over de zorg die u krijgt, maar over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt uw behandeling niet meer na afronding in één keer in rekening gebracht, wat tot eind december 2021 nog wel geval was. De kosten van de sessies worden maandelijks in rekening gebracht. Het type sessie dat u krijgt is door de Nederlandse Zorgautoriteit omschreven in zorgprestaties. Voor deze zorgprestaties hebben ze tarieven vastgesteld. Dit betekent voor een intake/diagnostiek gesprek van 45 minuten €142,31 in rekening wordt gebracht en voor een behandelgesprek van 45 minuten een bedrag van €120,99. Een behandeling in de basis GGZ duurt gemiddeld tussen de 7 en 11 sessies. Voor verdere informatie verwijs ik u naar deze website.

Contractvrije, vergoede zorg
Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling na aftrek van het wettelijk eigen risico (zie hieronder) bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan wordt in de regel 100% van de kosten vergoed. Vanaf 2022 geldt dat niet meer voor alle verzekeraars (klik hier voor meer informatie). Heeft u een naturapolis dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar het voor u geldende percentage voor niet gecontracteerde verzekerde zorg in de basis GGZ. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts of andere arts of BIG geregistreerde psycholoog nodig.

Eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. De zorgverzekeraar telt alle zorgkosten, die in heel 2022 plaatsvinden, mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.  Gaat uw behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaalt u voor beide kalenderjaren eerst het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2022 vastgesteld op € 385. Daarnaast kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat u de zorg vergoed krijgt.

Worden alle stoornissen vergoed? 
Nee, niet allemaal. De meeste stoornissen vallen echter onder de verzekerde GGZ-basiszorg. Mocht dit niet het geval zijn, dan stel ik u hier z.s.m. van op de hoogte. Als uw behandeling niet vergoed wordt, kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Het kan ook de moeite zijn om te informeren of uw werkgever (deels) mee wil betalen.

Wat zijn de tarieven voor het zelf betalen van een behandeling?
Een sessie individuele behandeling kost €105,- per sessie en worden maandelijks gefactureerd. Een sessie omvat dan 50 minuten gesprekstijd. 

Partnerrelatie gesprekken
Partnerrelatietherapie is zorg die niet verzekerd is via het basispakket. Dit betekent dat u voor deze zorg geen verwijzing nodig heeft van uw huisarts en dat deze gesprekken in de regel niet vergoed worden. Soms zijn er echter mogelijkheden via aanvullende verzekeringen. Kijk dit goed na in uw polis. Voor partnerrelatiegesprekken geld een tarief van €105,- voor een gesprek van 50 minuten en een tarief van €157,50 voor een gesprek van 80 minuten.

Gezinstherapie
Gezinstherapie wordt momenteel bij mij niet vergoed. In sommige gevallen kan het soms onder jeugdzorg vallen, dan loopt de vergoeding via de gemeente. Helaas heb ik tot op heden geen contracten met gemeenten kunnen afsluiten, waardoor het niet vergoed wordt. Mocht u andere afspraken kunnen maken met uw gemeente consulent is dat altijd bespreekbaar. Gezinsgesprekken duren 80 minuten en hebben een tarief van € 157,50 per gesprek. 

Supervisie
De kosten van supervisiesessies voor zowel een NVRG registratie, als de GZ-opleiding als in het kader van bijscholing zijn:

45 minuten individuele sessie: € 90,-
60 minuten individuele sessie: €120,-
90 minuten groepsessie (2-3 deelnemers): €180,- 

Coaching
Een coaching sessie duurt 45 minuten en kost € 140,00 per sessie.

No show
Mocht u voor een afspraak met mij verhinderd zijn dan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren, per e-mail of telefoon. Doet u dit niet, dan wordt er een no show tarief in rekening gebracht. Dit bedraagt € 90,-. 

In de clientfolder van de LVVP kunt u alles nog eens doorlezen. This folder about treatment is also available in English at this address.