Bram Taktor

Verwijzen & wachttijden

Indien er bij uw client sprake is van problematiek die past binnen de basis ggz kunt u hem/haar naar mij verwijzen. Twijfelt u of de problematiek past binnen een traject in de basisggz, neemt u gerust contact met mij op voor overleg. Dit kan ook via het telefoonnummer 026 785 42 01 of via het contactformulier. Op maandag tot en met donderdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur ben ik telefonisch te te bereiken voor indicatiestelling en overleg. 

Bij een verwijzing kunt u gebruik maken van zorgdomein voor de verwijsbrief. Heeft u geen zorgdomein, geeft u dan de verwijsbrief mee aan uw client. 

Wachtlijst
Momenteel heb ik een wachtlijst van één week. De wachtlijst wordt aan het begin van elke kalendermaand bijgewerkt.