Bram Taktor

Gezinstherapie

Als systeemtherapeut, bied ik natuurlijk ook gezinstherapie. Bij het werken met een gezin ga is steeds op zoeken naar patronen in interacties tussen gezinsleden en kijk ik naar de verschillende posities die de leden van een gezin innemen. Daarbij beschouw ik eventuele problemen van één persoon niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in de context van het gezin. Wat betekent dit gedrag of klacht binnen dit gezin.

In de gesprekken zullen we kijken naar waar bepaalde patronen vandaan komen, kunnen we snappen hoe ze zijn ontstaan? Tevens kijken we naar wat houdt ze in stand, en wat betekent het voor de verschillende leden van het gezin als er verandering optreedt?

Een gezin is ook wel te omschrijven als een mobile boven een wieg. Er is een evenwicht, dat evenwicht is niet altijd prettig, maar de balans zorgt wel voor een bepaalde rust. Als een van de personen in de mobile gaat verschuiven, gaat het evenwicht er tijdelijk uit, en moet er gezocht worden naar een nieuw evenwicht. Dit verschuiven kunnen de klachten zijn die iemand ontwikkeld waardoor hij/zij een andere positie krijgt in het gezin, of iemand verandert door ingrijpende gebeurtenissen of individuele therapie. Vergelijkbaar met als je een tikje geeft tegen één van de onderdelen van het mobile. Soms lukt dit samen weer een balans te vinden en soms is het erg lastig om weer een voor iedereen werkend evenwicht te vinden. Als het samen niet lukt, kunnen therapiegesprekken daar bij helpen.